Bønn er i dag en glemt ressurs for mange, men de som kommer på bønnekvelden opplever at bønn styrker, inspirerer, gleder, trøster og gir samhold.

Har du først lært deg bønnens ”hemmeligheter” vil dette gi deg en ny dimensjon i livet. Tar du sjansen?


Vel møtt annenhver mandag kl. 20.00
(bønnemøtene holdes etter hobbyklubben, så se Kalender for å finne ut hvilke mandager som gjelder).