Årsmøtet 23.03.2023

Innkalling og saksliste til årsmøtet 23.03.2023 - med vedlegg 15.03.2023.pdf
Protokoll årsmøtet Misjonskirken Kråkstad 23.03.2023.pdf