Alphakurs - ikke konkrete planer om nytt kurs p.d.

Temaer

 • Åpen ALPHAkveld - Er kristendommen usann, irrelevant og utdatert? 
 • Hvem er Jesus? Hvorfor døde Jesus? 
 • Hvorfor og hvordan kan jeg be? 
 • Hvorfor og hvordan lese Bibelen? 
 • Weekend, Misjonskirken i Kråkstad 
  • Hvem er Den Hellige Ånd?
  • Hva gjør Den Hellige Ånd?
  • Hvordan blir man fylt av Den Hellige Ånd? 
 • Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt? 
 • Hvordan leder Gud oss? 
 • Hvordan kan jeg stå i mot det onde? 
 • Helbreder Gud i dag? 
 • Hva med kirken og menigheten? 
 • Hvorfor og hvordan fortelle det til andre? 
Er kristendommen kjedelig, usann og irrelevant? Finnes det mer enn det vi ser? Alpha er et introduksjonskurs til kristen tro over 10 kvelder og ei helg. Alpha er for alle. Kurset ble første gang arrangert i London, men finnes nå i 163 land. 150.000 har vært med på kurs i Norge. Viktige deler i et alphakurs er fellesskap og muligheten til å stille spørsmål og diskutere.

Det pågår for tiden ingen kurs, men er du interessert i kurs? Kontakt post@kmm.no eller til 97185335.


En Alphakveld

En Alphakveld består av en matbit, en bolk med undervisning, kaffepause og gruppesamtale. Vi starter 18.00 og er ferdige ca. 20.30. Gruppene er de samme gjennom hele kurset, slik at man får god mulighet til å bli kjent med de andre i gruppa.

Hver kurskveld er lagt opp på følgende måte:
kl.18.00  Kaffe og noe å bite i.
kl. 18.30 Velkomst, informasjon, en god historie (?), musikk og filmsnutt.
kl. 18.40.Kveldens tema. Innledning/undervisning ved en i alpha-teamet.
kl. 19.25 Kort kaffepause
kl. 19.35 Gruppesamtale hvor man kan drøfte alle spørsmål som måtte dukke opp. Du kan stille de spørsmålene du synes er vanskelig, og du kan få utvidet din egen horisont ved å høre andres spørsmål. Utgangspunktet for ALPHA er ikke at alle skal mene det samme, men gi deg et grunnlag for å kunne tro at Bibelens budskap om Jesus er sant.
kl. 20.25 Felles avslutning. 


Alpha har lav terskel, det er vennlig og det er moro! I tillegg er Alpha noe som de aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om.

Selve alphakurset har en frivillig kursavgift på kr 300 kr (gratis for studenter og skoleelever). Det dekker kursmateriell og enkel bevertning for alle kurskveldene. (Det tas forbehold om at det kan bli en tilleggsavgift til weekenden). Påmeldingsavgiften betales etter 2 kurskvelder.

For deg som ikke kan delta på alle samlingene vil det være mulig å delta i en åpen samtale gruppe de gangene du har anledning til å komme.

Måltid

Alle kveldene begynner med en matbit. Det er godt å spise sammen og det gjør det litt lettere å bli kjent med nye. 

Undervisning

Alpha undervisningen er et tankevekkende innlegg om den kristne tro. Alle kveldene adresseres undervisningen til sentrale tema i den kristne tro, men kanskje på en annen måte enn du forventer. Innleggene baseres på en kursbok som alle får anledning til å kjøpe ved kursstart.

Gruppesamtale

"Gruppene er det fineste med Alpha" sier mange av de som går på Alpha. Her får du muligheten til å stille dine spørsmål. Ingen spørsmål er feil eller for dumme. Ingen skal presse deg til å tro eller gjøre noe som du ikke er klar for. Dette er din arena til å finne nye venner og uttrykke dine meninger om livet og kveldens tema.

Vil du vite mer?

Her er noen lenker: