Ta en tur på Søndagsgudstjenesten og få inspirasjon som varer ut uka.

Alle er velkommen

I tillegg til selve gudstjenesten er søndagen også et treffpunkt hvor det er mulig å få seg en kaffekopp og en god samtale.
   

Møtevert

Når du kommer til gudstjeneste i Misjonskirken blir du ønsket velkommen av en møtevert. Møteverten har blant annet som oppgave å sørge for at alle som kommer til gudstjeneste skal bli sett og tatt imot på en god måte i kirken.
   

Gudstjenestene varierer i form

Annenhver søndag er jungelgjengen samlet, og da begynner gudstjenesten med at barna er med, og barnelederne leder den første biten. En søndag i måneden feirer vi nattverd. Nattverden er naturligvis frivillig, men åpen for alle som tror på Jesus. Hos oss kommer vi rundt med nattverden i benkradene, og du kan sitte mens du mottar brød og vin. Barn kan også delta i/motta nattverd sammen med foreldre/voksne.

Forkynnelsen av Guds ord står sentralt

Det varierer hvem som taler hos oss. Både innleide og egne ressurser, blant annet Kristin Rakli Andersen, har ansvaret for dette. Målet for forkynnelsen er blant annet at det skal være relevant for våre liv, til oppbyggelse, trøst og som veiledning for hvordan vi kan leve våre liv.

Sang og musikk

Vi bruker både tradisjonelle salmer og sanger og lovsanger av nyere dato. Hva vi bruker er avhengig av gudstjenestens form, tema og hvem som er pianist eller leder lovsangen. Tekstene på storskjerm.

Bønn/ forbønn og veiledning

I forbindelse med gudstjenestene har vi en egen tjeneste for bønn, forbønn og veiledning. Hvis du ønsker forbønn kan du også ta kontakt med møtevert, eller pastor slik at de viser deg til riktig person.