Misjonskirken Kråkstad

Menighetsskolen i Misjonskirken
Alle mennesker er skapt i Guds bilde. I Bergprekenen (Matteus) sier Jesus at vi er lys og salt i verden. Vi  kjenner Ham som er veien, sannheten og livet. Når medmennesker blir kjent med Jesus, erfarer mange at det er nettopp den gjenopprettede relasjonen til Gud de har savnet i livene sine. Vil du være med å bidra til at Misjonskirken Kråkstad kan være en rotfestet, raus og relevant menighet for vår tid - i Follo? Velkommen til å delta i menighetens utviklingsarbeid. Mange gjennomførte første samling av menighetsskolen 27.-28. januar 2023. Nå er vi i gang med Vekstteamet - mellomarbeidet som istandsetter oss. Vil du være med? Hva trenger du at kirka er for deg? Hvilken ressurs vil du være - i kirke eller i samfunnet for øvrig? Ta gjerne kontakt med styreleder på tlf 41644450. Andre samling 22.-23. september 2023. Tredje samling vinteren 2024. Vekstteamet vil involvere alle som ønsker det - på vei mot ytterligere vekst - og mer av Guds rike til jorda. Les mer om menighetsskolen her.