Misjonskirken Kråkstad ønsker å være en
rotfestet, raus og relevant menighet for vår tid

Misjonskirken Kråkstad i Nordre Follo sør for Oslo er en voksende menighet med engasjerte medlemmer i alle aldre. Vi er lokalisert i landlige omgivelser, men i sentrum av kirkelandskapet, og ønsker å være en rotfestet, raus og relevant kirke for hele regionen – i samarbeid med andre menigheter i Nordre Follo og Oslo Sør. 

Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner, men i de nærmeste årene vil vi ha et spesielt fokus på de yngre - barn, ungdom og barnefamilier. Vi vil gi flere medmennesker anledning til å erfare hvordan relasjonen med Jesus, livsnære fellesskap, sjenerøs livsstil og aktivt samfunnsengasjement kan bidra til Guds barns enhet og menneskers frelse – i tråd med Misjonskirken Norges visjon og verdier.  

Misjonskirken Kråkstad er tilsluttet Misjonskirken Norge.
Misjonskirken Norge er et selvstendig trossamfunn. 

Vi har gudstjenester på søndager - ofte med barnekirken Jungelgjengen. Ungdomskirken Slottet møtes fredager, og koret Kairos møtes annenhver onsdag. Det eldste kirkebygget pusses opp, og dugnadene gjennomføres tirsdager. Velkommen til fellesskapet!
Se hva som skjer hos oss på kalenderen vår og på FB-siden 

Sjelesorg

Noen ganger i livet trenger vi å snakke med noen om ting som kanskje ikke det er så lett å snakke med verken familie eller venner om. Pastoren i Misjonskirken har absolutt taushetsplikt i en slik samtale, og det er ikke noen andre som får vite noe dersom du ikke gir godkjennelse til det.

Forbønn

Ønsker du forbønn kan du ta kontakt så skal vi be for deg, enten du ønsker at vi skal komme å be eller om du bare ønsker at vi skal huske deg i våre bønner.

Det å få barn er noe av det flotteste mange kan oppleve. Vil du at barnet skal velsignes kan du ta kontakt med oss. En barnevelsignelse foregår i en offentlig gudstjeneste. Vi ber for barnet og foreldrene om at Gud skal velsigne dem. Dette er høytid.

I Misjonskirken utføres både dåp av barn og voksne. Vi døper i Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds navn. Ta kontakt med styreleder dersom du har spørsmål eller ønsker dåp. 

Skal du konfirmeres eller du har en sønn/datter som skal konfirmeres så ta kontakt med styreleder. Hos oss er det ikke krav til dåp for å bli konfirmert. Vi bruker et opplegg som heter Tentro. Dette kan du lese mer om på www.tentro.no

Går dere med gifteplaner? Ta gjerne kontakt med oss!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om kirken, eller ønsker å bli medlem.
Kontaktinformasjon finner du på undersiden - kontaktinformasjon. Velkommen skal du være! 

Om Misjonskirken

Misjonskirken Kråkstad er en frikirkelig menighet som har en lang historie. Vi slutter oss til den apostolske trosbekjennelse. 

Menigheten er organisert med eget styre, som velges av årsmøtet i menigheten. Det meste av arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere. 

Menigheten har aktiviteter for ulike aldersgrupper. For barna har vi søndagskole (Jungelgjengen og Between). For ungdommen er det "Slottet" som er aktiviteten. For alle har vi søndagsgudstjenester, bønnemøter og smågrupper.


Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Gud, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og evig liv.

Den apostolske trosbekjennelse

Misjonskirken Norge

Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge (tidl. Misjonsforbundet). 

Misjonskirken er opptatt av det som samler de kristne. Mottoet "Guds barns enhet og menneskers frelse" demonstrerer hva som er viktig. 

Kirkesamfunnet er et fellesskap av rundt 100 selvstendige menigheter. 

Menighetene varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: Gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsforeninger, speider osv. 

Det er omlag 8200 medlemmer totalt i Misjonskirkens menigheter. Trossamfunnet, som også inkluderer barn, har 8600. Resten står i Den norske kirke. Her kan du lese om Misjonskirkens grunnsyn og verdier. 

Misjonskirken er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, og misjon. Innen Misjonskirken er det frihet når det gjelder hvilket kirkesamfunn du ønsker å være medlem i, barnedåp eller voksendåp, nattverdsforståelse mm. 

Kirkesamfunnet eier og driver Ansgarskolen i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole

Fra starten av har Misjonskirken vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere. 

Misjonsbladet inspirerer og informerer alle "misjonsvennene", med aktuelt stoff fra inn- og utland. 

Misjonskirken UNG er en egen organisasjon som satser på barne-, speider- og ungdomsarbeid. 


Blant personer som har stått sentralt i kirkesamfunnets arbeid nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium; Gordon Johnsen, av Håpets Havn i Hong Kong; Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgårdens' grunnlegger; Edin Løvås.

Givertjeneste

Misjonskirken drives hovedsaklig av midler fra glade givere. Dersom du ønsker å være med å støtte arbeidet i Misjonskirken, kan du gi på forskjellige måter: 

Faste givere - avtalegiro
Faste inntekter en er forutsetning for en forutsigbar økonomi. Styret ønsker forutsigbarhet for å kunne tilsette ungdomsleder og pastor. Derfor oppfordrer vi alle medlemmer - og andre som ønsker å bidra til Misjonskirkens arbeid - om å benytte avtalegiro for fast givertjeneste.
Ønsker du å benytte avtalegiro for fast givertjeneste, trykker du her. Da blir du også registrert direkte i Solidus som sørger for at gaven blir skattefri opptil gjeldende beløp. 

Kollekt på møter
Det er anledning til å gi kollekt på alle gudstjenester i misjonskirken. Her kan man legge penger i kollektbøssa når den blir sendt rundt.

VIPPS
Du kan også gi via VIPPS: Gaver til misjonskirkens arbeid har nr 74439.

Bankgiro
Du kan gi en gave via bankgiro. Kontonummer er 1100.11.16829. Det er mulig å få skattefradrag for de gavene man gir.  Fra 1.1.2022 er satsen per person for skattefri gave 25.000,- kr pr år. NB! Kasserer trenger fødselsnummer for at du skal få skattefradrag.

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

2 Korinter 9.7

Byggekontoen i Misjonskirken

Selv om den nye kirken står ferdig, trengs det fortsatt midler: Ikke alt er betalt og det er fortsatt mye som må gjøres med de gamle lokalene for å kunne bidra enda sterkere med positive aktiviteter i lokalsamfunnet og kommunen. 

Hvordan bidra?

Byggekontoen er opprettet for å øremerke midler til Misjonskirkens bygg. Ditt såkorn og bidrag er viktig for å bygge en fremtidsrettet kirke og for å kunne gi lokalsamfunnet et godt tilbud i årene som kommer. 

Kontonummer

Kontonummeret er i menighetens bank, Askim Sparebank konto nr. 1100 41 08185. Kontoen forvaltes av kasserer i samarbeid med styret.

VIPPS

Du kan også gi via VIPPS. VIPPSnummer til nybygget og oppussing av det gamle er 74442.

Historie

Misjonskirken har en lang historie og betydd mye for flere generasjoner i og utenfor bygda. Misjonskirken Kråkstad ble stiftet høsten 1923. 

Misjonshuset

Søndag 1. desember 1929 var en merkedag i Kråkstad for da stod det som den gang het Misjonshuset ferdig og ble innviet. Historien forteller at Misjonshuset kan føres lenger tilbake i tiden. Overleveringer forteller at vekkelsen i 1896 berørte Kråkstad og Ski. Det ble sagt at det var et Guds vårvær som kom og samvær og møter ble sterkt preget. Vekkelsen grep dypt og mange i Kråkstad og Ski ble berørt av Guds nærvær og folk strømmet til møtene. Mange ble så ivrige at de ønsket å bygge et forsamlingssted hvor de kunne møtes, men før det skjedde møttes folk på kjente steder som Hanekrop, Bjerke, Vål, Nygård, og Frognergårdene for å nevne noen.

Vekkelse i bygda

I dag er det mange som ikke kjenner til at det var en vekkelse i bygda og at vitner og overleveringer forteller om sterke møter med Jesus. Dette er spennende lesning og viser en viktig del av vår kristne historie i midt i vårt lokalsamfunn. Enkeltpersoner og hele familier er berørt av vekkelsen den dag i dag.

Misjon

Den mest kjent misjonæren som reist ut fra Kråkstad var Borghild Frogner som reiste til Afrika i 1930. Borghild ble b.l.a ”sponset” av Kr. Hvidsteen som på den tid bodde i Amerika. Hvidsteen tilbød seg å skaffe en bil og slik ble det til at Borghild kunne disponere en Chevrolet Pick Up. Kongo ble Borghilds arbeidplass og hun arbeidet hardt for lokalbefolkningen med skoler, bygg .o.s.v. Mange av pengene til å drive undervisning og skoler kom fra menigheten i Kråkstad og siden den gang har Misjonskirken Kråkstad (nytt navn) støttet norske misjonærer med betydelige beløp for å kunne bidra positivt til utviklingen av Afrika og andre steder. I dag støtter vi konkret arbeidet i Polen.