Between

Between er et tilbud for alderen 9-13 år 

Between er en aktivitetsgruppe for 4.-7. klassinger fra Kråkstad, Ski og områdene rundt. Vi har pleid å møtes annenhver fredag, som regel på en av gårdene i Kråkstad. 

I pandemien har det vært lite aktivitet fordi alt har vært uforutsigbart. Vi håper å komme sterkere tilbake når pandemien er over. 

Vi har som regel vært utendørs og hatt varierte aktiviteter. Hver samling avsluttes rundt bålet, med noe mat og en andakt. Between har pleeid å være annenhver fredag fra 19:00-21:00. 

Er du interessert i å starte opp igjen Between etter pandemien? Kontakt oss!

Andakter for tweens

Trenger du en andakt for tweens? Vi kan anbefale andaktene fra Viggo Klausen "Viggo for tweens". Se mer her

Medlemskap

Frivillig medlemskap kr 100 pr år.

Kontaktperson for Between er:

Between er på fredager fra kl. 19.00 til 21.00. Sted varierer. Følg med på kalenderen på kmm.no og på "Between Kråkstad" på Facebook.