Bønnehuset

Misjonskirken Kråkstad ønsker å være en kirke for vår tid. Vi vil være en rotfestet, raus og relevant menighet. Vi ønsker å være med på det Gud gjør - i Follo 

Bønnehuset er åpent ca en dag i måneden
Sjekk kalenderen for datoer og tidspunkter

Programmet:
1. Vi synger sammen.
2. Vi leser en bibeltekst, og samtaler om teksten i små grupper.
Hva la jeg merke til i teksten? Hvilke vers, hvilken setning eller hvilke uttrykk ble du utfordret av / fikk deg til å tenke på noe?
Hva tenker du at teksten sier til deg, eller til menigheten?
3. Vi ber. Stille bønn individuelt. I grupper. Sammen. Vi deler det Gud gir. 
4. Vi synger sammen.
5. Vi ber Herrens bønn: Vår Far i Himmelen.
6. Vi velsigner hverandre. 

Vil du være med å be oftere? Ta kontakt med Lene - tlf 41644450 - så kan du åpne døra oftere, så flere får være med i bønnefellesskapet oftere.