Ledig stilling

Ungdomsarbeider / Pastor i Misjonskirken Kråkstad

Vår ungdomsarbeider skal studere videre i utlandet fra sommeren 2022. Og vår pastor går av med pensjon ca. januar 2023. Vi søker derfor ny(e) medarbeider(e). Det søkes etter enten en ungdomsarbeider (30-40%) og en pastor (60-70%), eller så kan dette være samme stilling —pastor (100%).


Misjonskirken Kråkstad er en aktiv menighet med ca. 100 medlemmer som holder til i nybygget kirke i Nordre Follo. Vi ønsker å være en utadvendt menighet. Vårt motto er: «Å være en grensesprengende livsløpsmenighet». Menigheten har vært i god vekst de siste årene. Vi vil at stadig flere skal bli kjent med Jesus.

1. Oppgaver knyttet til stillingen ungdomsarbeider:

 • Hovedansvarlig for aldersgruppa fra 7. klasse og oppover mot «unge voksne»

 • Disippeltrening

 • Rekruttering og utvikling av nye ledere for ungdomsarbeidet

 • Bidra i konfirmantarbeidet i samarbeid med styret og samarbeidende menigheter

 • Delta på styremøter

 • Delta på lederskapssamlinger etter behov, inklusive sentralt i Misjonskirken UNG

2. Oppgaver knyttet til arbeidet som pastor:

 • Lede menighetens åndelige arbeid. Forkynne, disippelskap, fellesskap, evangelisering, osv.

 • Ha ansvar for kirkelige handlinger

 • Misjonalt fokus. «Jesus til folket»

 • Inspirere og organisere

 • Pastor for hele menigheten, med fokus på kommende generasjoner

Personlige kvalifikasjoner og kompetanse vi ser etter (summen av begge stillingene):

 • Du kommuniserer godt med unge mennesker

 • Kunne forkynne og undervise målgruppe(ne)

 • Evne til å lede og administrere.

 • Relasjonsbyggende og gode samarbeidsevner.

 • Formell kompetanse som passer til stillingen(e) er en fordel

Vi tilbyr:

 • Muligheter til å forme egen tjeneste

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Misjonskirken Norge, POs regulativer

 • Muligheter for hjelp med å skaffe bosted / flytting

 • En menighet hvor du (og eventuelt familien din) er varmt velkommen

 • Stillingen (ungdomsarbeider) er et ettårig engasjement (mulig forlengelse/fast) og ønsket tiltredelse er våren/høsten 2022. For rette person kan stillingen utvides til pastor (100%) i løpet av siste kvartal 2022 eller første kvartal 2023.

 • Stillingen (pastor) er en åremålsstilling (5 år, 60-100%). Tiltredelse primært 01.01.23, men vil henge sammen med tilsettelsen av ungdomsarbeider.

 • Begge stillingene vil kunne overlappe med nåværende ansatte.


For spørsmål knyttet til stillingen(e), kontakt Heidi J Andersen, styrets leder (971 85 335).

Søknad sendes til heidi@kmm.no. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Kråkstad desember 2021