MANN 2022

MANN 2022 er et tilbud til menn i alle aldre

Vårt mål er å ha en sosial arena for både alvor og moro, for menn i alle aldre. Et miljø hvor livets store og små spørsmål kan drøftes, hvor artige opplevelser kan deles og hvor rammen er åpenhet til en tro på Jesus.

Vi samles annenhver torsdag, enten i et gårdsverksted, ute i naturen eller et annet sted. Innholdet i samlingene er ganske opp til de som kommer, men det vil alltid være en andakt/temasamling eller lignende, noe å bite i og bønn for hverdagene som kommer.

Torsdagskveldene for menn kan typisk se slik ut:

  • Møtetidspunkt: Annenhver torsdag (partallsuker), kl 19.00.

  • Sted (oppmøte): Verkstedet på Frogner gård (Kråkstadveien 98), dersom ikke annet blir avtalt.

  • Vi starter kvelden med et tema, bibeltekst, utfordring, filmsnutt, viktig spørsmål eller lignende, med relevans for livet: Gleder, livserfaringer, utfordringer, fellesskap, sorger, samfunnsrolle, fremtidstanker, engasjement, med mer.

  • Rød tråd er: Troen på Jesus og vår hverdag? (Kom gjerne med innspill til temaer)

  • Varighet ½ - 1 time.

  • Det blir enkel matservering.

  • Det blir forhåpentlig en aktivitet, konkurranse, ha det moro... (inne eller ute). Her er det opp til alle å bidra med forslag og ville ideer. «Alt du kunne ha lyst til å prøve, men ikke kan gjøre hjemme(?)».

  • Kvelden avsluttes med bønn for hverdagen, ca kl 22.00. Mulighet for forbønn.


Samlingene vil ha en ganske uformell karakter. Vi tror at vi menn trenger en kristelig arena for både alvor og moro, som ikke nødvendigvis er med pene klær og i kirken søndag, kl 11.00. Vi ønsker at vi gjennom dette fellesskapet kan bygge vennskap, utveksle livserfaringer, glede og oppmuntre hverandre for helt vanlige hverdager som kommer. Ta gjerne med deg en kamerat.


Kanskje vi kan få til å dra på tur et par ganger i året(?). Og/eller kanskje vi kan arrangere noe som er til glede for andre.

Kontaktperson for MANN 2022 er:

  • Michal (967 23 829) og Bård (918 07 303)

MANN 2022 er annenhver torsdag i partallsuker fra kl. 19.00 til ca 22.30. Oppmøtested: Frogner gård, Kråkstadveien 98, 1408 Kråkstad